מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בעמ

תקנון האתר

 

א. תקנון שימוש באתר האינטרנט של חב' מקום בע"מ מיועד להגדיר מדיניות השימוש באתר.

ב. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך כל הניסוח מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

ג. אתר חב' מקום מציג לגולשים מידע אודות סיורים, כנסים, ימי עיון, סמינרים ותכנים נוספים מתחום עיסוקה של החברה.

ד. האתר מותאם לתשלום online לפעילויות שנועדו להרשמה מראש ותשלום בגין השתתפות.

ה. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לתקנון השימוש באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי קרא את התקנון וקיבל ההנחיות המוגדרות בו.

ו. המשתמש מתחייב לשימוש הוגן במידע ובשירותים המוצעים בכפוף לכל הוראה, הנחייה או לדרישות כל דין.

ז. לחברת מקום זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני על המוצרים המוצעים באתר ואין לעשות שימוש בכותרות ו/ או תוכן הפעילות לצורך העברת מידע/ מכירת מוצרים לגורם שלישי.

ח. מועדי הפעילות מוגדרים בתוכניות המוצעות למידע ו/או למכירה אך החברה שומרת לעצמה הזכות לשינויים ללא התראה ועם הודעה של עד- 2 ימי עבודה מראש.

ט. חב' מקום הינה אחראית בלעדית לתכנים ולתוכניות המפורסמים באתר ושומרת לעצמה הזכות לשינויים בשיקולי דעת מקצועיים או אחרים.

י. כל הפעילות המפורסמת לציבור הרחב מבוטחת בביטוח צד ג' בלבד ולא תהא טענה מכל סוג שהוא על החלת ביטוח שלא בכפוף להוראות הפוליסה המוחזקת ע"י חב' מקום.

יא. גילאי המשתמשים באתר אינה מוגבלת אלא אם הפעילות המוצעת כרוכה בתשלום, אזי יוגבל השימוש רק למחזיקי כרטיסי אשראי כדין.

יב. ניתן לבטל פעילות מוזמנת עד 14 יום לפני הביצוע ללא דמי חיוב. מ- 14 יום ועד 3 ימים לפני הביצוע יחוייב המזמין ב- 50% מעלות המוצר. מ- 3 ימים ועד יום הביצוע לא יוחזרו תשלומים לנרשמים.

יג. החברה זכאית לבטל פעילות בהודעה מראש ובמקרה זה יוחזרו לנרשמים כל דמי ההשתתפות ששולמו בגין הפעילות שבוטלה.

יד. השימוש באתר החברה מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר לקוחות החברה המוגן כחוק כמאגר מידע. כמו כן תהא החברה רשאית לדוור למשתמש ניוזלייטר / פרסום/ דרכי תקשורת אחרות, בנוגע לפעילות המוצעת לציבור הרחב.

טו. הגנת פרטיות- ההרשמה לפעילות החברה מחייבת מילוי טופס השתתפות בהתאם להנחיות המפורטות בו. הפרטים שיימסרו יישמרו במאגר המידע והחברה תוכל לעשות בהם שימוש בכפוף לכל דין.

טז. אתר חב' מקום עומד בתקן PCI-DSS- תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים. המבוצע ע"י חב' טרנזילה בע"מ

יז. בפעילות הכרוכה בתשלום ייעשה החיוב במעמד ההרשמה.

החברה שומרת לעצמה הזכות לאפשר תשלומים/ תשלום חד פעמי במעמד ההרשמה.

יח. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות הוראות וכללי שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו יחייבו את המשתמשים באתר מרגע פרסומם ולמשתמש לא תהא זכות לטענה אודות השינויים.

יט. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לתיקון 40 לחוק התקשרות המאפשר לחברה לשלוח הודעות פרסומיות ואחרות. המשתמש יוכל בכל עת לבקש הסרתו מרשימת התפוצה.

כ. מקום השיפוט לכל מחלוקת בנוגע לשירותים/ המוצרים המפורסמים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

כא. חברת מקום בע"מ אחראית בלעדית על תוכן הפעילות וכל טענה לא תחול אלא עליה.

כב. כל הפרסומים באתר זה שייכים לחברת מקום ובאחריותה.

כג. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בכל הפרטים הנמסרים אלא למטרת הרשמה לפעילות המבוקשת ולא להעביר לצד ג'.

כד. לאחר ההרשמה לפעילות הלקוח יקבל מידי החברה אישור הרשמה מידי על הרשמתו.

 

 

צוות החברה עומד לשירותכם לכל שאלה ומישאלה.

כל הזכויות שמורות © 2014 לחברת מקום, ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ, רחוב דוד מרץ 30, רמת שרת, ירושלים
דילוג לתוכן