מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בעמ

פרשה ארץ-ישראלית

תכנים ארץ-ישראליים הקשורים בנוף המקרא, על פי פרשות השבוע :

הספר מכיל סקירות, מחקרים, מקורות ופרשנות בפרשה ובהפטרה 

 הספר פורש יריעה מרתקת של אירועים, דמויות, אתרים, חי וצומח בארץ ישראל.

מאיר כהן – העורך, חוקר ארץ ישראל, דוקטורנט בלימודי א"י באוניברסיטת בר אילן, מרצה במכללת "חמדת הדרום", מנכ"ל חברת מקום ערכים ויוזמות אדם בנוף בע"מ ו"זהות מקום" 

 

כל הזכויות שמורות © 2014 לחברת מקום, ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ, רחוב דוד מרץ 30, רמת שרת, ירושלים
דילוג לתוכן