מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בעמ

ירושלים – עיר של שכונות

"הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו" (ישעיה נ"ד 2) 

בפתח השכונות. 

היציאה מהחומות, במאה ה-19, הניחה היסודות לשכונותיה של ירושלים. 

היציאה אל המרחב השומם היתה אתגר למעטים אשר בעקבותיהם באו רבים אחרים. 

סיפורה של שכונה הוא סיפור של אמונה ויוזמה, סיפורן של עדות ודמויות, סיפור חיים של בתים ורחובות . 

לכל רחוב יש שם פרטי המבטא עבר והווה , שם מזמן פירוש , מבטא אוירה, ניחוח , שמחה וצער. 

מעט מאלו ליקטנו בזאת לציון 3000 למלכות דוד בירושלים. 

קדושתה של העיר והיותה מוקד לכיסופי דורות תרמו לרצון להנחת יתד של חיים וזיכרון בגבולה. 

אכן מספרן הרב של השכונות מוכיח על חיוניותה של ירושלים. 

מקוצר היריעה והזמן לא נסקרו השכונות כולן אך די בנכתב להוכיח על הערגה והיוזמה להצבת יד-ושם לבניה. 

ימים אלו בהם ירושלים של שכונות , של שכונות היושבות פרזות , שבים ומוכיחים את דבריו של זכריה הנביא " פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ומרוב בהמה בתוכה" (זכריה ב') 

חובה נעימה היא לי להודות לצוות חברת מקום בע"מ על סיועם בהכנת החומרים.

שלחי תודה לאלו שנענו לפנייה ושקדו על הכנת הקירות – מר שמואל אבן מור , מר שבתי זכריה , הגב' דבורה אבידן ומר מוחמד נכאל. 

ברכה  למר משה כהן ואברהם סבג, המפיקים, על שהניחו לפתחנו האתגר לעיסוק בשכונותיה של ירושלים.

תודה לממונה על ההסברה בעריית ירושלים מר אפי להב ולכל עובדי המחלקה שסייעו בהפקת חוברת זו ולכל האחרים שמקומם נפקד כאן מפאת קוצר היריעה, יעמדו כולם על התודה והברכה.

מאיר כהן – מנכ"ל חברת מקום 

כל הזכויות שמורות © 2014 לחברת מקום, ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ, רחוב דוד מרץ 30, רמת שרת, ירושלים
דילוג לתוכן