מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בעמ

בין הבשור לשיקמה

התמורות בישוב בין הבשור לשיקמה בתקופות השונות מעוררות פליאה.

היו בו תקופות של פריחה ותקופות של דלדול ואלו הציבו אתגר לחקור את התרוקנות הקיום הפורח לחדלון 

התנאים הגיאוגרפיים פיסיים, סקירה נרחבת על אודות אתרים וממצאים, סקירת קורות הישוב בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברזל היו מסד לניתוח מעמיק של ההתיישבות בתקופה הרומית ובתקופה הביזנטית שהיו תקופות של שיא בפריחת הישוב באזור. המחקר נעשה במסגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן.

לאחר סיום המחקר, בקיץ תשמ"ט , נקטפו באיבם הילדים , אחייני רן ויוחאי אריאב ז"ל בתאונת דרכים בין הבשור לשיקמה. 

הספר מוקדש לזכרם

מבוא: 

תולדות ההתיישבות בין הבשור לשיקמה הן שרשרת של התמודדות האדם בגורמי הטבע ויש בהן תקופות של קיום ופריחה ודלדול וחידלון. האזור הוא תחום מעבר מן הארץ הנושבת אל המדבר מן ההיבט הגיאוגרפי פיסי, האקלימי ,הביולוגי ומן ההיבט האנושי התיישבותי. רמת הפעילות של האזור היתה פועל יוצא ממצבה של ארץ ישראל בכלל ומכח הארגון של תושביה בפרט. ועל כן אזורנו הוא דגם של תהליכים יישוביים באזור מעבר מן הארץ הנושבת אל המדבר. ההתיישבות באזור קשורה בטבע הארץ ובתגובת האדם לתנאים אלו. לפיכך זכה האזור ופקדוהו תקופות שרבו בו מתיישבים ותקופות שהם רחקו ממנו.

התקופה הרומית והתקופה הביזנטית מדגימות היאך השכיל האדם להפריח אזור המוגבל בתנאי מחיה וכיצד נוצלו התנאים הטבעיים והאפשרויות הטופוגרפיות והאקלימיות לשימוש האדם

אזור זה הוא מקום אידאלי לחקר התיישבות קדומה בשל העדר רצף של התיישבות והיותו דל אוכלוסין בכל ימיו. עקב התנאים הגיאוגרפיים-פיזיים והאקלימיים הטביעו בו את חותמם רק גלי מתיישבים מעטים. אבל כיסוי האזור בשכבת לס עבה והתפוררות המבנים הקדומים שנבנו מאבני כורכר ומחומר המצוי באזור מקשים על חשיפת כל האתרים. 

לשם הבנת הגורמים המשפיעים על תהליכי ההתיישבות באזור נתבסס על סקירת התנאים הגיאוגרפיים פיסיים ונסקור את תהליכי ההתיישבות בתקופות נבחרות, בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברזל. הסקירה תתבסס על ריכוז המידע הקיים על אודות תהליכי ההתיישבות ואופיו ועל סקירת אתרים וממצאים. 

במוקד המחקר הועמדו תהליכי ההתיישבות וניתוח מפת הישוב בתקופה הרומית ובתקופה הביזנטית. נסקור את קורות האזור, ונעיין התחומים אחדים של חיי יום יום, כגון ענייני חברה וכלכלה, פולחן וישוב יהודי. 

ניתוח מפת הישוב בתקופה הרומית ובתקופה הביזנטית יתבסס על איסוף ועל דיון במידע על אודות אתרים וממצאים באזור. חלק מן המידע לוקט מפרסומים רשמיים (ילקוט הפרסומים), מפרסומי מחקר, מארכיוני רשות העתיקות , מנאמני עתיקות באזור וחלקו לוקט בסקר שדה באתרים נבחרים בין הבשור לשיקמה. עבודה זו נעשתה במסגרת לימודי  התואר השני במחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן ואושרה בשנת 1988. 

חובה נעימה הישא להודות לאלו אשר סייעו לקיום המחקר ולפרסומו. לפרופ' עמוס קלונר שהנחה את תהליך המחקר. לפרופ' יהושע שוורץ ולפרופ' זאב ספראי על הארותיהם החשובות. למר אהרון גפן שהתקין המחקר לעיון הציבור. 

מודה אני לנאמני העתיקות מהקיבוצים בין הבשור לשיקמה אשר סייעו באדיבות לתהליך ריכוז המידע מן השדה ומהארכיונים בקיבוצים. המידע הראשוני על אודות תגליות חדשות באזור אר הצטבר בידם, היה מקור להעמקת הידע ולשלמות המחקר. שלמי תודה לאחרים הראויים לביטויי תודה ומקומם נפקד. מפאת קוצר היריעה , יעמדו כולם על הברכה. 

עבודה זו מוקדשת לזכרם של האחיינים – הילדים היקרים – רן ויוחאי אריאב ז"ל שנקטפו באיבם בתאונת דרכים בקיץ תשמ"ט במבואות הצפוניים של באר שבע.

יהי זכרם ברוך 

כל הזכויות שמורות © 2014 לחברת מקום, ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ, רחוב דוד מרץ 30, רמת שרת, ירושלים
דילוג לתוכן